a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Tabell 3.9 Årsresultat 2018 – driftsregnskapet. Alle tall i hele tusen kroner

LinjeNetto driftsresultat og årsresultat - driftsregnskapetRegnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2017
1Netto driftsresultat -12 0161 660-13 676724 %7 984
2Bruk av tidligere års mindreforbruk-----14 098
3Bruk av disposisjonsfond-8 657-7 908-749109 %-8 663
4Bruk av bundne fond-4 927-2 338-2 589211 %-1 356
5Sum bruk av avsetninger-13 584-10 246-3 338133 %-24 117
6Overført til investeringsregnskapet920920-100 %15
7Avsetning til disposisjonsfond8 3477 666681109 %14 542
8Avsetninger til bundne fond1 596-1 596-1 575
9Sum avsetninger10 8638 5862 277127 %16 132
10Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-14 737--14 737--
Last ned tabelldata (Excel)