a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Tabell 3.8 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr

LinjeEksterne finanstransaksjonerRegnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2017
1Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag-9 523-9 012-511105,7 %-9 466
2Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter30 69730 272425101,4 %36 282
3Sum eksterne finanstransaksjoner21 17421 260-86 26 816
Last ned tabelldata (Excel)