a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Tabell 3.7 Sum driftsutgifter eksklusive avskrivninger

Linje Regnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap 2017
1Lønnsutgifter og sosiale utgifter267 192 965269 923 000-2 730 035261 722 102
2Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon40 968 65141 089 000-120 34946 122 972
3Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon49 712 76851 597 000-1 884 23244 348 577
4Overføringer21 854 72820 887 000967 72827 682 713
5Sum driftsutgifter379 729 112383 496 000-3 766 888379 876 364
Last ned tabelldata (Excel)