a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Tabell 3.5 Sum frie inntekter 2018. Alle tall i 1000 kr

Rennesøy kommune, Frie inntekterRegnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Avvik regnskap - justert budsjett 2018Regnskap 2017
Skatt -154 331-149 880-149 880-4 451-146 692
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.     
Rammetilskudd -129 795-129 604-127 704-191-130 735
Overgangsordning - INGAR-5 786-5 786-5 786--2 592
Ordinære skjønnsmidler-1 000-1 000-1 000--1 000
Skjønnsmidler språkdeling-600-600-700--700
Inntektsutjevning5 0453 7503 8501 2952 491
Sum rammetilskudd-132 136-133 240-131 3401 104-132 536
Sum frie inntekter-286 467-283 120-281 220-3 347-279 228
      
Last ned tabelldata (Excel)