a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Tabell 3.4 Driftsinntekter 2018. Alle tall i tusen kroner

LinjeDriftsinntekterRegnskap 2018Justert budsjettAvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2017
1Brukerbetalinger-20 304-19 511-793104,1 %-20 012
2Andre salgs- og leieinntekter-35 478-33 890-1 588104,7 %-33 281
3Overføringer med krav til motytelse-48 748-41 452-7 296117,6 %-50 472
4Rammetilskudd-131 535-132 6401 10599,2 %-131 836
5Andre statlige overføringer-20 909-22 9752 06691,0 %-14 703
6Andre overføringer-----144
7Skatt på inntekt og formue-154 331-149 880-4 451103,0 %-146 692
8Eiendomsskatt-1 568-1 568-100,0 %-1 568
9Sum driftsinntekter-412 873-401 91610 957102,7 %-398 708
Last ned tabelldata (Excel)