a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Tabell 3.3 Hovedoversikt investeringer 2018

Hovedoversikt investeringerRegnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap 2017
1. Sum investeringsinntekter-8 504-5 210-3 294-6 040
2. Brutto investeringsutgifter41 99448 325-6 33146 477
3. Finanstransaksjoner21 265-21 26516 102
4. Finansieringsbehov54 75543 11511 64056 539
Dekket slik    
5. Bruk av lån-36 585-35 045-1 540-50 691
6. Salg av aksjer og andeler-103--103-
7. Mottatte avdrag på utlån-8 756--8 756-5 064
8. Overført fra driftsregnskapet-920-920--15
9. Bruk av disposisjonsfond-250-250--
10. Bruk av ubundne investeringsfond-6 900-6 900--769
11. Bruk av bundne investeringsfond-1 241--1 241-
12. Sum finansiering-54 755-43 115-11 640-56 539
     
13. Udekket/udisponert----
Last ned tabelldata (Excel)