a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Tabell 3.26 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i 1000 kr

Utvikling i lånegjeld, tall i 1000 kr20142015201620172018
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser415 570434 022468 294498 078518 616
- Videre utlån / startlån36 62439 26143 78151 29359 687
- Ubrukte lånemidler15 23515 16913 45821 59133 126
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner363 711379 592411 055425 194425 803
Last ned tabelldata (Excel)