a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Tabell 3.19 Bevegelser på generelt disposisjonsfond per 31.12.2018. Alle tall i 1000 kr

Disposisjonsfond - generelt2018
Inngående balanse-23 676
Bruk av fond 
Opprinnelig budsjettert bruk i drift - kommunereform850
Opprinnelig budsjettert bruk i drift - generell finansiering1 950
Opprinnelig budsjettert bruk i investering250
KO sak 16/18, 1. tertial - generell finansiering35
KO sak 16/18, 1. tertial - grunnundersøkelse Vikevåg sentrum920
Finansiering av underskudd Vann 2018771
Finansiering av underskudd Avløp 2018997
Finansiering av underskudd Renovasjon 20181 510
Tilføring av fondsmidler 
Tilført statlig tildeling havbruksmdler (2017+2018)-7 421
KO sak 29/18, 2. tertial - generell tilføring fond-240
Oppgjør i 2017 for tidligere underskudd fra Renovasjon 
Utgående balanse24 053
Last ned tabelldata (Excel)