a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Tabell 3.18 Oversikt over de ulike fond som Rennesøy kommune har i 2018 og årets bevegelser. Alle tall i 1000 kr

FondDisposisjonsfondBundet driftsfondUbundet investerings-fondBundet investerings-fondSum fond
Inngående balanse 1.1.27 7459 2167 5141 60346 078
Avsetninger8 3481 596009 944
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-8 657-4 92700-13 584
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet00-6 900-1 241-8 141
Korreksjon av fondstype0-1 44601 4460
Utgående balanse 31.12.27 4364 4396141 80834 297
Last ned tabelldata (Excel)