a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Tabell 3.1 Sammendrag av hovedoversikt drift 2018. Alle tall i 1000 kr

Hovedoversikt driftRegnskap 2018Justert budsjett 2017AvvikOpprinnelig budsjettRegnskap 2017
Sum driftsinntekter-412 873-401 916-10 957-371 695-398 707
Sum driftsutgifter402 149404 591-2 442358 465400 013
Brutto driftsresultat -10 7242 675-13 399-13 2301 306
Resultat eksterne finanstransaksjoner21 17321 260-8720 00226 815
Motpost avskrivninger-22 465-22 275-190-2 395-20 137
Netto driftsresultat -12 0161 660-13 6764 3777 984
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter2,9 %-0,4 % -1,2 %-2,0 %
Netto avsetninger, fond-13 584-10 246-3 338-4 627-24 116
Overført til investeringsregnskapet10 8638 586-25016 132
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-14 737----
Last ned tabelldata (Excel)