a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A – investering

 Regnskap 2018Rev. bud. 2018Vedtatt bud. 2018Regnskap 2017
Investeringer i anleggsmidler41 994 89648 325 500100 821 50046 477 390
Utlån og forskutteringer12 815 0000010 269 000
Kjøp av aksjer og andeler843 76400769 083
Avdrag på lån7 606 081003 914 023
Dekning av tidligere års udekket0000
Avsetninger0001 150 000
Årets finansieringsbehov63 259 74148 325 500100 821 50062 579 496
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler36 585 09435 045 00076 536 00050 691 005
Inntekter fra salg av anleggsmidler102 720000
Tilskudd til investeringer167 000000
Kompensasjon for merverdiavgift7 239 1445 210 5005 210 5005 646 658
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner9 870 283011 925 0005 457 824
Andre inntekter-15 605000
Sum ekstern finansiering53 948 63740 255 50093 671 50061 795 488
Overført fra driftsregnskapet920 000920 000015 008
Bruk av tidligere års udisponert0000
Bruk av avsetninger8 391 1047 150 0007 150 000769 000
Sum finansiering63 259 74148 325 500100 821 50062 579 496
Udekket/udisponert0000
Last ned tabelldata (Excel)