a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

9.4 Utvalgte nøkkeltall

Figur 9.3 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.4 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.5 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.6 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.7 Frie inntekter i kroner per innbygger
Figur 9.8 Frie inntekter i kroner per innbygger
Figur 9.9 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.10 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.11 Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.12 Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter
Figur 9.13 Netto lånegjeld i kroner per innbygger
Figur 9.14 Netto lånegjeld i kroner per innbygger
Figur 9.15 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager
Figur 9.16 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager
Figur 9.17 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskolesektor
Figur 9.18 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskolesektor
Figur 9.19 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten
Figur 9.20 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten
Figur 9.21 Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten
Figur 9.22 Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten
Figur 9.23 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barnevernstjenesten
Figur 9.24 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barnevernstjenesten
Figur 9.25 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger
Figur 9.26 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger
Figur 9.27 Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Figur 9.28 Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Figur 9.29 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Figur 9.30 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Figur 9.31 Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Figur 9.32 Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Figur 9.33 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Figur 9.34 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Figur 9.35 Andel brukertilpassede enerom
Figur 9.36 Andel brukertilpassede enerom
Figur 9.37 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år
Figur 9.38 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år
Figur 9.39 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere
Figur 9.40 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere