a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

9.3 Lønnsutgifter

Tabellen nedenfor viser hvordan lønnsutgiftene fordeler seg prosentvis mellom de ulike tjenesteområdene. Rennesøy bruker forholdsvis mye lønn på barnehage og mindre på helse og omsorg sammenlignet med gjennomsnittet for Rogaland. Dette henger mye sammen med hvordan aldersfordelingen er i kommunen, se behovsprofiltabell 9.1.

Lønnsutgifter 2018 i % av totale lønnsutgifterRennesøy 2017RennesøyRandabergFinnøyGjesdalStavangerGruppe 2Gj.snitt RogalandGj.snitt landet unntatt Oslo
Lønn, adm., styring, fellesutgifter6,810,44,510,63,35,76,45,45,3
- herav lønn styring og kontrollvirksomhet1,01,10,61,30,60,61,10,70,7
- herav lønn administrasjon6,15,85,59,14,86,66,95,86,0
- herav lønn fellesutgifter-0,33,5-1,60,2-2,1-1,5-1,6-1,1-1,4
Lønn, barnehage21,220,614,014,118,814,610,611,89,3
Lønn, grunnskoleopplæring30,129,027,228,431,125,822,827,425,4
Lønn, helse og omsorg26,127,735,839,030,534,444,838,041,9
Lønn, sosialtjenesten8,08,25,23,65,86,04,44,63,8
Lønn, barnevern0,00,05,70,02,84,01,43,23,1
Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall0,60,51,81,12,12,01,92,11,8
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/ nærmiljø1,81,31,51,61,72,01,71,91,8
Lønn, kultur2,72,23,41,42,33,62,23,12,7
Lønn, kirke0,00,00,00,00,20,00,00,10,0
Lønn, samferdsel0,70,10,30,00,30,90,30,60,8
Lønn, bolig0,20,00,40,00,20,70,30,50,5
Lønn, næring0,60,50,30,40,60,51,00,50,6
Lønn, brann og ulykkesvern1,20,00,00,00,00,01,50,71,5
          
Total1001001001001001009810099
Tabell 9.2 Lønnsutgifter 2018
Last ned tabelldata (Excel)

Summen av andelene for utgifter til tjenesteområdene er ikke 100 % for noen av utgiftsbegrepene i denne tabellen. Dette skyldes blant annet at enkelte funksjoner enten inngår i flere av tjenesteområdene eller ikke inngår i i noe tjenesteområde grunnet omlegging i Kostra-strukturen.