a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

9.2 Befolkningsutvikling

Rennesøy kommune var en vekstkommune i årene 2002-2014, men de siste årene har veksten avtatt betydelig. Veksten i 2018 endte på null prosent, noe opp fra -0,9 % i 2017. Befolkningstallet er 4 847 per 31.12.2018. Kommunen har en relativt ung befolkning, men opplever at andelen 0 – 5 år (7,7 % mot gjennomsnittet i Rogaland på 7,6 %) er fallende og er ikke lenger blant topp ti av kommunene i Rogaland som har størst andel av befolkningen i denne aldersgruppen. I aldersgruppen 6 – 15 år har Rennesøy nest høyest andel (16,1 % mot gjennomsnittet på 13,4 %). I aldersgruppen 16 – 24 år ligger Rennesøy så vidt under gjennomsnittet i Rogaland, med 11 % mot gjennomsnittet på 11,6 %. I aldersgruppen 25 – 66 år ligger kommunen under gjennomsnittet med 53,9 % mot Rogaland med 54,7 %. For den siste aldersgruppen fra 67 år og over er kommunen med 11,2 % blant kommunene med lavest andel av befolkningen i aldersgruppen og gjennomsnittet i Rogaland er på 12,7 %. Se nedenfor for flere detaljer og sammenligninger.

Behovsprofil 2017Rennesøy 2017RennesøyRandabergFinnøyGjesdalStavangerGruppe 2Gj.snitt Rogaland Gj.snitt landet unntatt Oslo
Befolkningsdata pr. 31.12.2018         
Folkemengde i alt4 8494 84711 0533 15011 899134 037192 553475 6544 647 141 
Andel kvinner48,548,949,447,34949,949,0 49,349,5 
Andel menn51,551,150,652,75150,151,0 50,750,5 
Andel 0 åringer1,11,11,20,71,21,10,9 1,2 1,0 
Andel 1-5 år7,26,66,877,96,15,1 6,5 5,6 
Andel 6-15 år15,716,114,213,214,712,311,8  13,412,3 
Andel 16-18 år4,44,54,444,33,53,8  3,83,7 
Andel 19-24 år6,96,58,36,97,68,37,0  7,87,6 
Andel 25-66 år53,95452,652,854,756,551,8  54,654,0 
Andel 67-79 år7,98,28,910,77,48,813,8  9,211,3 
Andel 80 år og over2,92,93,74,62,23,45,7  3,54,4 
Levekårsdata         
Levendefødte per 1000 innbyggere10,910,7 12,77,912,1 11,9 8,8 11,6 9,9 
Døde per 1000 innbyggere3,74,9 4,58,65,2  6,310,5 6,4 8,0
Innflytting per 1000 innbyggere43,543,3 58,441,950,5 59,6 45,6 23,6 54,4 
Utflytting per 1000 innbyggere59,649,5 59,256,254,7  58,448,6 24,4 51,0 
Arbeidsmarked         
Andel arbeidsledige 15-74 år i prosent av befolkningen2,12,0 2,21,52,62,81,1 2,51,5 
Tabell 9.1 Behovsprofil 2018
Last ned tabelldata (Excel)
Figur 9.1 Befolkningsvekst i prosent i Rennesøy sammenlignet med Rogaland i perioden 1990 – 2018
Figur 9.2 Befolkningsvekst i prosent i Rennesøy kommune i perioden 2000-2018