a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

8.6 Beredskap

Avdelingens arbeid med sivilt beredskap var i 2018 å gjennomgå kommunens overordnede ROS-analyse og oppdatere beredskapsplanen. Alt beredskapsarbeidet blir gjennomført i nært samarbeid med arbeidsgruppen som er nedsatt av representanter fra de enkelte kommunale fagområder samt kommunens øverste ledelse.