a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

8.4.2 Asfaltering

Følgende veier er asfaltert i 2018:
• Skulebakken
• Vodlaveien
• Vikekleiva
• Bruveien (kommunal del)
• Hegglandslia
• Gangvei Skorpefjell (som følge av overvannsproblemer)