a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

8.4.1 Trafikksikkerhet

Rullering av tiltakslisten i trafikksikkerhetsplanen ble gjennomført høsten 2017, og vedtatt i Kommunestyret 14. desember. Følgende tiltak fikk høyest prioritet i 2018:
• Forlengelse av veilys langs FV 573 Sørbøveien fra Vikevåg mot Nordbø / Ertenstein
• Veilys fra kryss Sørbøveien x E39 mot grendahuset
• Fortau langs Hegrebergveien, fra rundkjøring til kaien