a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

8.3 Renholdstjenesten

Renholdstjenesten har ansvar for alt renhold av kommunale bygg. Renholdsleder har ansvaret for den daglige driften, organisering av arbeidet samt innkjøp av varer etc. Arealet som renholdstjenesten har hatt ansvar for i 2017 er 37 000 m2. Revidering og tilpassing av renhold på det enkelte bygg har vært prioritert og ble iverksatt i 2018. Sykefraværet har steget fra 7,5 % i 2017 til 12,6 % i 2018. I 2018 gjennomførte 7 renholdere den skriftlige delen i fagbrevet. To renholdere har gjennomført og mottatt sitt fagbrev i 2018 og det forventes at flere vil avholde fagprøven i løpet av 2019.