a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

8.2.1 Vaktmester tjenesten

Vaktmesterne har ansvar for alt teknisk på de kommunale bygg. Formann har ansvaret for den daglige driften, organisering av arbeidet, innkjøp av varer etc. Arealet som vaktmestertjenesten har hatt ansvar for i 2018 er på 40 000 m2. Alle avvik på kommunens bygg meldes inn online i systemet Facilit hvor vaktmestere har tilgang til disse avvikene og underliggende dokumentasjon på sine telefoner og nettbrett.

Prioriterte arbeidsoppgaver i 2018 har vært:

  1. Beredskap og skallsikring
  2. Sjekk og kontroll av tekniske anlegg
  3. Vedlikehold, Garantier og reklamasjoner
  4. Service, Reparasjoner og Rammeavtaler
  5. Arrangementer

Oppgavene er også prioritert i tilsvarende rekkefølge i perioder med kapasitet- og ressursutfordringer.