a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Oppsummering og utfordringer

Rekruttering og beholde spisskompetanse har vært, og vil fremdeles være en utfordring. Tjenesteområdet består av mange fagområder med få ansatte i nøkkelstillinger. I mindre fagmiljøer er det derfor utfordrende å opprettholde kontinuitet i forbindelse med oppsigelser, sykemeldinger, permisjoner og nyansettelser. Det er viktig å ta vare på medarbeiderne gjennom kompetanseutvikling og lage gode arenaer for tverrfaglige diskusjoner og utvikling.

Økte forventninger og større krav til kommunen som samfunnsutviklingsaktør tilsier god plan- og samfunnsfaglig kompetanse og et strategisk utviklingsfokus. Å sikre oppvekstmiljøet handler om å utvikle fysiske, sosiale og kulturelle verdier.

Arbeidet med å skape en ny kommune sammen med Stavanger og Finnøy vil framover ha høy prioritert. Balansegangen mellom fortsatt kvalitet i tjenesteproduksjonen og å bidra i fellesarbeidet vil kunne bli krevende.