a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

7.4.2 Renovasjon

Rennesøy kommune har inngått samarbeidsavtale med Renovasjonen IKS og Stavanger kommune om innsamling av husholdningsavfall i Rennesøy kommune. Fraksjoner som hentes inn er restavfall, våtorganisk, papir og plast.

Rennesøy har en interkommunal avtale om tømming av nedgravde containere på Skorpefjell, Tusseberg og Smedatunet. Ordningen fungerer bra.

Henteordningen for grovavfall er etablert som et fast tilbud for hele kommunen.

Driftsavdelingen, i samarbeid med Renovasjonen IKS har ansvar for utlevering av beholdere ved innflytting i nye boliger og ved utskifting av beholdere. Det benyttes lokal frivillig organisasjon ved utlevering av tømmekalender, poser etc.