a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

7.4.1 Avløp

Slamtømming ble gjennomført for private slamavskillere på Rennesøy i høsten 2018 og alle kommunale slamavskillere etter oppsatt tømmeplan. Det er firmaet JTR Gruppen AS som står for tømmingen.