a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

7.3 Kultur

Kultur har ansvaret for kommunens kulturforvaltning, bibliotek, frivilligsentral, allmenn kultur og barne- og ungdomsarbeid.

Det er satt av 5,2 årsverk til fagområdet. Det er rekruttert ny kulturformidler på biblioteket, samt ansatt kulturforvalter med spesielt ansvar for kulturminner.

Et lokalt kulturtilbud er en viktig faktor i «Det gode liv på dei grøne øyane», og gjennom samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og andre kommunale tjenester er det tilrettelagt for aktivitetstilbud og arrangement for hele befolkningen.

Integrering, tidlig Innsats og arbeid med fritidserklæringen har vært sentralt i arbeidet med spesielt barn og unge. Ungdomsrådet har deltatt i ungdommens fylkesting, deltatt på samling med Nye Stavanger og de har jobbet med blant annet kommuneplan. Fritidsklubben har prøvd nye modeller og åpningstider og vil fortsette arbeidet for å finne en god løsning sammen med kommunens ungdommer. Fritidsklubben har en økende deltakelse. Det er økt aktivitet i øvingsfelleskapet.

Det er startet ett arbeid med formidling av natur og kulturmiljøet rundt Utstein kloster og Fjøløy fort for den kulturelle skolesekken.

Frivilligsentralen samarbeider tett både med frivillige lag og organisasjoner og andre kommunale tjenester. Sentralen har også i 2018 hatt et spesielt fokus på folkehelsearbeidet og integrering. Blant annet gjennom å tilrettelegge for trimgruppene og aktivitetsdag for familier.

Biblioteket er kunnskapsformidler, møtested kultur- og debattarena. Biblioteket har tilbud til alle aldersgrupper, og er godt brukt som sosial møteplass og lavterskeltilbud. Også i 2018 har det vært mange arrangement på biblioteket som «Bok & kaffi» og barn i alle aldre har fått mulighet til å prøve laserkutter.

Kultur har ansvaret for publikumsbading, fordeling av treningstider og bruk av idrettshallene og idrettsbaner i kommunen. I tillegg administrerer kultur spillemiddelsøknader og saksbehandler tilskuddsordninger til ulike kulturformål i kommunen, herunder også tilskudd til andre trossamfunn. Avdelingen har også arrangert Kulturuka og Rennesøydagen i samarbeid med lag og organisasjoner.