a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

7.2.2 Byggesak

Fagområdet har hatt krevende dispensasjonssaker, blant annet knyttet til tiltak i strandsonen og arealutnyttelse.

Ulovlighetsoppfølgingen er videreført i 2018. Mye av arbeidet innen ulovlighetsoppfølging skjer i samarbeid med kommunejuristen. Heller ikke i 2018 har det vært kapasitet til å føre nevneverdig tilsyn utenom ulovlighetsoppfølging som nevnt over.

Byggesaksavdelingen behandlet i 2018 89 søknader på 3-ukers saker med en gjennomsnittlig behandlingstid på 19 dager, og 59 søknader på 12-ukers saker med en gjennomsnittlig behandlingstid på 41 dager. I tillegg hadde avdelingen 57 dispensasjonssaker og 14 klagesaker.

I siste halvdel av 2018 ble det kjøpt byggesakstjenester fra Stavanger kommune for å erstatte en vakant stilling. Avdelingen har således kunnet opprettholde en relativt stabil tjenesteproduksjon.