a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

7.2.4 Landbruk / miljø / reiseliv

Ved siden av ordinære forvaltningsoppgaver innen landbruk har avdelingen ansvar for forvaltning av vilt, miljø, skog, kulturlandskap, friluftsliv og reiseliv.

Det er satt av to årsverk til fagområdet.

Grunnet avdelingens ressurssituasjon har fagområdet prioritert lovpålagte oppgaver, men samarbeid med ulike aktører har bidratt til gjennomføring av andre tiltak også. Også i 2018 har Rennesøy vært en av de kommunene som har fått mest kulturlandskapsmidler (SMIL midler). I samarbeid med Rennesøy og Finnøy turlag så er det nå merket ca. 4 km med turløyper på vestre Åmøy. For å fronte lokal mat og reiseliv er vi representert i Visit Utstein, Region Stavanger og Nordsjøveien.