a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

7.1 Innledning

Kultur og samfunn har ansvar for alle tjenester og tiltak innenfor områdene samfunns- og arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart – og oppmålingstjenester, kulturforvaltning og drift inkl. bibliotek, frivillighetssentral og barne- og ungdomsarbeid, landbruk og miljøforvaltning. I tillegg rapporterer IVAR som har ansvar for VAR- tjeneste i kommunen til kommunalsjefen. Gjennom sitt tverrfaglige fagmiljø har avdelingen et godt utgangspunkt for tett samarbeid om viktige plan- og samfunnsutfordringer i kommunen. Tjenesteområdet samarbeider i tillegg nært med andre deler av organisasjonen, samt med eksterne myndigheter etter behov.

Kultur og samfunn har hatt følgende årsverk til disposisjon i 2018:

Antall årsverk2018
Kommunalsjef1
Plan og forvaltning7
Kultur5,2
Totalt13,2
Tabell 7.1 Antall årsverk, Kultur og samfunn
Last ned tabelldata (Excel)

Tjenesteområdet inkluderer også VAR – området hvor IVAR IKS har ansvar for de kommunale tjenestene.

Det har vært vakanser og permisjon innenfor fagområdene i 2018, men vært etablert gode løsninger for å møte disse utfordringene. I tillegg til ordinær drift har medarbeiderne aktivt deltatt i tjenesteutviklingsprogram og prosjekter i regi av Nye Stavanger.

Også i 2018 har avdelingen hatt fokus på å videreutvikle medarbeiderne og kvalitetssikre tjenesteproduksjonen. Med få ansatte på hvert fagområde er området sårbar når det gjelder bemanning, og det har vært viktig å tilrettelegge for faglig utvikling hos den enkelte medarbeider.