a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

6.5.1 Institusjonstjenesten

Institusjonsbaserte tjenester består av:

  • 3 langtidsavdelinger med til sammen 20 sengeplasser
  • Kjøkken/vaskeri, som også betjener hjemmetjenestene

I 2018 har institusjonen hatt fullt belegg. Det har vært lite ventetid på plass. Det har vært et stabilt personale ved institusjonen og gode arbeidsforhold. Sykefraværet har vært svært lavt på hele institusjonen. Sykepleierdekningen og den generelle fagkompetansen er god.

Etter 1 1/2 år med ubesatte stillinger for sykepleiere på natt ble det gitt et lønnstillegg på kr 50 000 som førte til at faste stillinger raskt ble besatt.

Kapasiteten på skjermet enhet har også dette året vært tilstrekkelig. Lokalene er ikke optimalt tilrettelagt for personer med demens som har et høyt aktivitetsnivå. Dette medfører krevende perioder for beboere og ansatte i enheten. Det har vært nødvendig med tiltak for å avlaste personalet som arbeider mye ved enheten.

I 2018 har det vært flere henvendelser fra NAV om arbeidspraksisplasser på kommunens avdelinger. Dette har kommunen hatt kapasitet til og ordningen har fungert bra. Et  økende antall elever og studenter har også hatt positiv innvirkning på avdelingen.

Arbeid med personsentrert omsorg (VIPPS) er implementert og denne arbeidsmetoden fungerer svært godt. Personalet fikk i 2018 kurs i ABCDE – systematisk observasjon i kommunehelsetjenesten.  Dette har gitt økt kompetanse på somatisk sykdom, observasjon av helsetilstand og demenssykdom.