a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

6.4.7 Frisklivssentralen

Målet til Frisklivssentralen er å hjelpe og støtte mennesker som ønsker å endre levevanene sine med tanke på fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk.

Grunntilbudet på Frisklivssentralen er en oppstartsamtale og sluttsamtale etter 12 uker. Samtalene er basert på Motiverende Intervju (MI). Alle får tilbud om fysisk testing og de fleste har takket ja til dette.

I 2018 ble det gitt tilbud om Frisklivsstrening i aldersgruppen 18+ og Frisklivstrening for ungdom. 14 personer gjennomførte treningsperioden om våren og tilsammen 16 om høsten. Flertallet av de som deltok oppgav bedring i selvopplevd helse og livskvalitet og flertallet fikk bedring i resultat av fysiske tester.

9 ungdommer fikk tilbud om gruppetrening i regi av Frisklivssentralen og i samarbeid med helsesykepleier. Tilbudet fortsetter også i 2019. Generelt rapporterer ungdommene økt aktivitetsglede og noen har fått motivasjon til å trene. Det har i tillegg blitt arrangert kurs i mestring av belastning i samarbeid med psykisk helse, samt matkurset «Bra mat for bedre helse».