a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

6.4.4 Fysioterapi og ergoterapitjenesten

Fysioterapitjenesten i Rennesøy kommune gir hovedsakelig tilbud til pasienter over 70 år, barn fra 0-16, samt voksne med tverrfaglige behov. Fysioterapeutene har ansvar for oppfølging av pasienter på rehabiliteringsavdelingen og bistår i opptrening etter funksjonsfall, slik at hver enkelt blir i stand til å klare seg best mulig selvstendig hjemme og redusere behov for institusjonsplass og hjemmesykepleie.

Fysioterapiavdelingen har etablert et godt samarbeid med frivillighetssentralen om gruppetreningstilbud. Treningsgruppene 60+ og 70+ er populære og det er av stor verdi, i et helsefremmende og forebyggende perspektiv, å kunne bruke ressurser på friske eldre. I gjennomsnitt er det 30 deltagere på 70+ og 20 deltagere på 60+ hver uke. Barnefysioterapeut deltar i screening og i oppfølging av barn med spesielle behov.

Ergoterapeut har et spesielt ansvar for gjennomføring av hverdagsrehabilitering, bestilling av hjelpemidler, samt ivaretakelse av oppgaven som kommunens syns- og hørselskontakt. Ergoterapeut fikk i 2018 økt sin stilling til totalt 100 %, hvorav 50 % var prosjekt rettet mot pårørende med krevende omsorgsoppgaver.

Private fysioterapeuter med driftsavtaler, utgjør nå tilsammen 1,4 årsverk fordelt på to fysioterapeuter. Målgruppen er personer under 70 år og unge voksne. Det gis tilbud om individuell terapi, gruppetreningstilbud og psykomotorisk fysioterapi.