a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

6.4.3 Legetjenestene

I 2018 har det vært stabil legedekning med fire fastleger og en turnuslege. Det er inngått arbeidsavtaler med faste legevaktvikarer for å få dekket opp vakter i legevaktsamarbeidet. Kommunene1 i legevaktsamarbeidet møtes jevnlig for å finne gode løsninger for legevaktordningen. Det har vært jevnlige samarbeidsmøter med Stavanger legevakt. Leger og sykepleiere ved legekontoret har gjennomført kurs jfr. krav i akuttforskriften.