a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

6.4.13 Langemann

Langemann bofellesskap er en døgnbemannet bolig for brukere med ulike funksjonsnedsettelser og ulike behov for oppfølging og veiledning. Det legges vekt på at brukerne skal ha et trygt botilbud med fokus på egenmestring og en meningsfull hverdag. Langemann bofellesskap har fokus på brukermedvirkning og legger til rette for variert aktivitetstilbud med egnet bemanning på kveldstid og i helger. Brukerne har i 2018 hatt flere lengre turer sammen med personalet i løpet av året.

Langemann har en daglig leder, en vernepleier med medisinsk og faglige ansvar samt 13 andre stillinger med miljøterapeuter, helsefagarbeidere, fagarbeidere og assistenter. Bofellesskapethar til sammen 9 årsverk.

Bofellesskapet har 8 leiligheter hvor 5 leietakere har vedtak som blir fulgt opp av personal ved Langemann. En av leilighetene er reservert til avlastningstjenester og de to siste leilighetene har vært utleid til brukere som får oppfølging fra andre avdelinger.

Leder ved Langemann har også ansvar for fag og personal for BPA (brukerstyrt personlig assistent), støttekontakter og avlastere. I 2018 hadde kommunen 10 personer med oppfølging av støttekontakt og 4 familier med avlastningstilbud samt 1 person med BPA.

Kompetanseheving 2018:

  • 4 personal har deltatt på Autismeforeningens fagseminar
  • Vernepleier ved Langemann har i år tatt tilleggsutdanning i sosialkompetanse ved VID – Høyskole
  • Personell fra Langemann har i løpet av året deltatt på 3 fagdager ved SUS – Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning
  • 4 personal har deltatt på 3 dagers kurs om autisme og psykoedukativ tilnærming
  • Oppfriskningskurs HLR/svømmebasseng