a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

6.4.12 Rus og psykisk helse

Det er to ansatte i avdelingen som har særlig fokus på samtaleterapi. De fleste samtaler gjennomføres på kontoret, men det drives også oppsøkende tjenester ved behov. Det ble arrangert psykisk helsedag i samarbeid med Brukerrådet. En av de ansatte har særlig ansvar for psykisk helsetilbud til flyktninger og er leder for det psykososiale kriseteamet i kommunen. Kriseteamet har hatt 7 hendelser og kontakter tilknyttet hendelser i 2018. Det er tett dialog med Sola DPS avdeling Ryfylke.

Prosjektet «Se meg» ble videreført i 2018. Dette er et prosjekt som skal bidra til å hindre at unge mennesker faller ut av skole og/eller arbeid. Foruten å gi støttesamtaler til ungdommen, har prosjektet fokusert på tverrfaglig samarbeid og jobber tett opp mot skole, NAV, OT1-veileder og pårørende.

Miljøtjenester gis til brukere med rus- og/eller psykisk lidelser, eller som av andre årsaker trenger støtte og veiledning i hverdagen. Miljøtjenesten blir drevet som en oppsøkende tjeneste. Brukerne får individuell oppfølgning som skal støtte opp om deres bo-evne, evne til å skaffe seg arbeid og annen støtte og veiledning for å få struktur i hverdagen.

ROP-teamet er døgnbemannet og har aktiviteter på dag, ettermiddager og helger, for rus og psykisk syke som har behov utover det miljøtjenesten kan tilby. I påvente av at bofellesskapet på Eltarvåg skal bygges, holder de til på kommunehuset og disponerer en leilighet i Asalveien hvor de kan ha aktiviteter med brukerne. Miljøtjenesten og ROP teamet jobber tett sammen. Det er i 2018 gjennomført kurs i aggresjonsmestring.

Rennesøy fikk i 2018 tilskuddsmidler fra Fylkesmannen til en miljøarbeider i ca 80 % stilling. Denne ressursen har bidratt til et brukerrettet aktivitetstilbud. Sykkelverkstedet er et arbeid/aktivitets tilbud for brukere med rus og/eller psykiske vansker. Dette er også en møteplass med ulike aktiviteter.