a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

6.4.11 Enhet for tverrfaglige tjenester

Enheten består av miljøtjeneste, ROP- team, boligtjenester, psykisk helsetjeneste, kreftsykepleier, koordinerende enhet og saksbehandler-kontor for Helse- og omsorgstjenester. Enheten er samlokalisert med NAV.

Kreftsykepleier har i tillegg til direkte oppfølging av syke og pårørende, deltatt i interkommunale nettverk, hatt kompetansehevende interne kurs og tilrettelegge for eksterne kurs i samarbeid med hjemmesykepleien. Rennesøy har vært med i nytt prosjekt i grunnleggende palliasjon med fokus på demens, sammen med Randaberg, Finnøy og Kvitsøy (midler fra Helsedirektoratet) samt deltatt på nettverksmøter for å sikre gode pasientforløp mellom 1. og 2. linjetjenesten.