a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

6.4.10 Flyktningarbeidet

På grunn av at antallet flyktninger som kom til Norge ble kraftig redusert i løpet av 2017, besluttet IMDI1 at det i 2018 kun skulle bosettes flyktninger i kommuner med mer enn 5000 innbyggere og som kunne vise til gode integreringstall. Rennesøy ble ikke anmodet om å ta imot nye flyktninger. På tross av dette kom det ni nye flyktninger til Rennesøy kommune i 2018. Tre av disse kom fra andre kommuner på sekundærbosetting, mens de andre er en familie på seks (nå syv) som kom til kommunen som kvoteflyktninger.

2018 var preget av økt optimisme i arbeidslivet, og det har vist igjen i arbeidet med flyktningene i kommunen. Det har vært lettere å finne praksisplass til flyktningene i introduksjonsprogrammet. I tillegg har flere gått over til hel- eller deltidsstilling (gjerne med bistand fra NAV) eller utdanning ved videregående skole etter endt program.