a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

6.3 Resultatvurdering og måloppnåelse

Felles for tjenesteområdet
Kommunedelplanen «Sammen om morgendagens helse og velferd, 2014 – 2022» har stått sentralt i alle aktiviteter som er planlagt og gjennomført i 2018. I 2016 vedtok kommunestyret at det skulle bygges et bofelleskap for mennesker med rus- og psykiske lidelser på Eltervåg. Byggestart er utsatt inntil endelig klagebehandling hos Fylkesmannen fra innbyggere.

Prosjekter er en måte å drive kvalitets- og fagutvikling i enhetene. I 2018 er det videreført tilskudd til prosjekt i kommunalt rusarbeid, folkehelsearbeid, pårørendearbeid og kompetanseheving/innovasjon innen Helse og velferd. Kompetanseheving gjennom regionale læringsnettverk som blant annet Recovery og Pasientforløp kronisk syke og eldre, har lagt standard for tjenesteutøvelse.

I løpet av 2018 har Rennesøy, som resten av Rogaland, opplevd en nedgang i antall arbeidsledige. I januar var antallet helt ledige 2,8 % mens antallet var gått ned til 2,0 % i desember 2018. Nav hadde også i 2018 styrket innsatsen mot unge arbeidsledige.

Helt ledige Stavanger i prosent av arbeidsstyrken kilde: NAV