a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

Oppsummering og utfordringer – Oppvekst og læring

Antall søkere til barnehagetilbudet avtar. Det utfordrer kommunen på flere måter. Organiseringen av barnegrupper i den enkelte barnehage blir utfordret med endring i alderssammensetningen. På et overordnet nivå blir kapasitet og antall barnehager en problemstilling.

Innenfor Grunnskole-området skal kartlegginger vektlegges og sikre at resultatene blir brukt og får betydning for den ordinære og tilrettelagte undervisningen. Målet er tilpasset opplæring, variasjon i undervisningsmetoder og kvalitet i vurderingsarbeidet for hver elev.

Både skolene og barnehagene i Rennesøy har et bevisst og systematisk fokus på arbeid mot mobbing og for inkludering.

Skolene skal gi opplæring og ha god bruk av digitale hjelpemidler. Kunnskapsløftet har digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet eleven skal ha når dem går ut av grunnskolen. Målet om PC-tetthet er nådd.