a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

5.6 Voksenopplæringen

Resultatvurdering og måloppnåelse

Rennesøy hadde pr. 31.12.2018 totalt 16 deltakere på introduksjonsprogrammet. Disse får undervisning i norsk og samfunnskunnskap ved Johannes læringssenter i Stavanger. Det blir ikke gitt tilbud om begynnerkurs i norsk i Rennesøy kommune. Arbeidsinnvandrere som har behov for norskkurs, blir vist til nabokommuner i regionen.