a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

5.4 Skolefritidsordning – SFO

Resultatvurdering og måloppnåelse

SFO14/1515/1616/1717/1818/19
Mosterøy7590857367
Vikevåg105117127127126
SUM180207212200193
Tabell 5.7 Antall barn i SFO - Tall er hentet fra GSI, grunnskolens informasjonssystem, pr 01.10.2018.
Last ned tabelldata (Excel)

Alle som søker får plass i SFO. I tillegg får flerkulturelle barn tilbud om 3 måneders gratis SFO ved ankomst til kommunen. Trivselsundersøkelser viser at barna trives på SFO og at foreldregruppen er fornøyd med tilbudet.

Det er utfordrende å skaffe nok personale, bl.a. som følge av ugunstig arbeidstid og små stillinger. Dette arbeides det aktivt med ved blant annet å se på kombinasjoner av stillinger i skole, barnehage og/eller kulturskole.