a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

5.3 Grunnskolen

Resultatvurdering og måloppnåelse

 14/1515/1616/1717/1818/19
Elever745768788784796
Klasser3838414142
Elever pr klasse19,620,219,219,118,9
Tabell 5.6 Elevtall og klasser per 31.12.2018
Last ned tabelldata (Excel)

Antall elever og antall klasser har gått noe opp i 2018. Rundt 75 barn har benyttet seg av tilbud om gratis leksehjelp etter skoletid. Resultatene på de nasjonale prøvene i 8. trinn var over landsgjennomsnitt i lesing, regning og engelsk. Summen av grunnskolepoeng var over snittet for fylket og landet.

Det ble kjøpt inn PCer til alle elevene som begynte på 8. trinn. I ungdomsskolen er det nå 1:1 dekning. På mellom trinnet er det 1:2 og på barnetrinnet er det 1:3.

Kommunens ansvar som skoleeier er stadig i utvikling og møter økte krav til oppfølging og system, jf. opplæringslovens § 13.10. Egen tilstandsrapport for grunnskolen i Rennesøy 2017 ble lagt fram våren 2018.

Kompetanseløft i skolen

Både Rennesøy skule og Vikevåg skule er praksisskole/partnerskapsskole for lærerutdanningen ved universitetet i Stavanger. Å være partnerskapsskole er positivt for skoleutviklingen og utfordrer skolen til å drive et kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid.

Skolene deltok på kompetanseheving knyttet til tospråklig fagopplæring i regi av Fylkesmannen. Kompetansehevingen er gitt til både ledelse, lærere og assistenter. Høsten 2018 ble det gjennomført tilsyn fra Fylkesmannen på området.

To deltakere avsluttet kompetanse for kvalitet våren 2018. Fire deltakere startet på kompetanse for kvalitet ordningen høsten 2018. To lærere begynte på Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 1-7 trinn og en lærer på Lesing og skrivning som grunnleggende ferdighet på 8-13. trinn. En lærer begynte på Begynneropplæring. I tillegg begynte en lærer på lærerspesialistutdanning med vekt på lese- og skriveopplæring 1.-10. trinn, og en lærer begynte på rektorskolen.

Utviklingsplanen til skolene danner utgangspunkt for identifisering av områder skolen skal jobbe særlig med. Disse områdene er løftet inn i samarbeid og utvikling i Utdanningsregion midt. Vikevåg skule er med i pulje 1 og har nettverkssamarbeid med skoler i Finnøy og Universitetet i Stavanger.

Våren 2018 fullførte en klasse Vinterlandbruksskolen på Rennesøy. Tilbudet er veldig etterspurt og Rennesøy kommune vil igjen være vertskap for et nytt kull skoleåret 2018/2019.