a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

4.8 Lærlinger

Kommunestyret vedtok at organisasjonen skulle ha 8 lærlinger i 2018, men hadde 7 lærlinger. Antall lærlinger har variert noe gjennom året, og formannskapet har løpende blitt orientert om utviklingen.

Rådmannen viser ellers til at det har vært krevende å rekruttere lærlinger til kommunen i fagene barne- og ungdomsarbeid, helsefag og institusjonskokk som kommunen er godkjent lærebedrift i.

Fra 2019 overtar Opplæringskontoret i Stavanger kommune ansvaret for lærlingeordningen også på Rennesøy kommunes vegne. Dette innebærer blant annet felles systemer og utlysninger.