a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

4.7 IKT

Rennesøy kommune har hatt en inngikk en samarbeidsavtale med Stavanger kommune om IKT siden 2013.

Det overordnet formålet med IKT-samarbeidet mellom Rennesøy og Stavanger er å bidra til fornyingstiltak som på ulike måter kan gi grunnlag for systematisk kvalitetsutvikling av tjenestene, bedre ressursutnytting og økonomistyring i begge kommunene. Samarbeidet skal resultere i styrking av den totale IKT innsatsen både i Rennesøy og Stavanger.

Valget om å inngå en forpliktende samarbeidsavtale med Stavanger kommune var en langsiktig strategisk satsing for Rennesøy kommune.

IKT bidrog til følgende oppnåelser i 2018:

  • Foredling og videreutvikling av sak og arkiv system (Public 360). Herunder oppgradering til nyeste versjon.
  • Utbedret trådløs kapasitet i ulike enheter, blant annet på kommunehuset
  • Implementering av plattformen Google Chromebooks
  • Videreutviklet kommunens intranett

Den samlede tilgangskapasitet/ internettkapasitet til kommunens lokasjoner er på et tilfredsstillende nivå.