a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

4.3 Informasjon/service/politisk sekretariat

Hovedoppgaver til faggruppen er:

  • Resepsjonstjenester og publikumsinformasjon, herunder redaktøransvar for kommunens nettsider.
  • Sekretariatsoppgaver for alle politiske utvalg.
  • Post- og arkivtjenester, journalføring etc.
  • Brukerstøtte for kommunens felles IKT-systemer.

Kommunen opplever en gjennomgående stor pågang mot nevnte tjenester både internt og eksternt. Mange innbyggere, politikere, media, interessenter og diverse organer velger å henvende seg til Rennesøy kommune. Dette fører til at kommunens medarbeidere innenfor informasjon og service har innholdsrike dager med gjennomgående høy dokumentstrøm. Avdelingen startet i 2018 et arbeid med å kartlegge antall og type henvendelser til kommunens sentralbord. Foreløpige kartlegginger viser at stadig flere innbyggere og interessenter bruker kommunens digitale flater til å søke informasjon. Antall direkteoppmøtende og telefoner er på et lavt nivå, og stadig synkende.