a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

4.2 Organisasjonsutvikling

Arbeidet med løpende organisasjonsutvikling er avgjørende for å sikre en faglig oppdatert og godt samordnet organisasjon med høy kvalitet på tjenestene. Det er avgjørende for tjenestekvalitet at organisasjonen har dynamiske egenskaper, slik at man evner å tilpasse seg digitalisering, mål- og resultatstyring, større forventninger og nye krav og forskrifter.

Konseptet «Onsdagstimen» fikk også i 2018 gode tilbakemeldinger og er innarbeidet, sammen med lederforum, som en viktig arena for intern-/hverdagslæring.. Målet er å tilby en onsdagstime i måneden hovedsakelig for ledere. Avhengig av innhold kan onsdagstimen også være en arena for andre ansatte. Frekvensen har dog blitt noe redusert, da tjenesteområdene i større grad har felles samlinger med beslektede avdelinger og miljøer i Stavanger kommune. I 2018 hadde man flere dagsaktuelle temaer, herunder:

  • Digital sykefraværsoppfølging
  • Rettigheter og plikter i tilsettingsforhold
  • Hovedtariffavtale/ Hovedavtalen
  • Arbeid og psykisk helse
  • Økonomi opplæring
  • Kommunereform
  • Mellomlederens arbeidsgiverrolle
  • Personalmeldinger

Rådmannen har sammen med sitt lederteam fulgt fremdriftsplan for delegert personal- og økonomiledelse. Delegert personal- og økonomiledelse skal ha som klart mål å øke enhetsledernes handlingsrom for bedre ressursutnyttelse og tjenestekvalitet.