a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

4.12 Sykefravær

Figur 4.1 Sykefraværsutvikling 2016-2018

Rennesøy kommune hadde i 2018 et sykefravær på 5,2 %, en nedgang fra 5,4 % i 2017. Rådmannen viser til viktigheten av satsingen på inkluderende arbeidsliv gjennom 2018, samt at enhetenes målrettede arbeid med sykefravær gir gode resultater. Tallene er gode  sett i kontekst av at kommunen er i stor omstilling knyttet til etableringen av Nye Stavanger. Kommunen har også fått nasjonal oppmerksomhet knyttet til resultatene knyttet til nærvær.

Det er fortsatt stor oppmerksomhet på kvalitet i oppfølging av sykemeldte. Kommunens arbeid har fått nasjonal interesse med flere gledelige oppslag i media.