a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.4.5 Netto driftsresultat og regnskapsmessig årsresultat

Netto driftsresultat framkommer med kr 12 mill. Dette kr 13,6 mill. bedre enn justert budsjett. Se linje 1 i tabell 3.9. Tidligere års mindre forbruk er benyttet til langsiktig oppbygging av disposisjonsfond. I 2018 har kommunen en netto bruk av disposisjonsfond på kr 0,3 mill. samt en netto bruk av bundne, ubrukte driftsmidler med kr 3,3 mill. (se kapittel 3.4.2 for nærmere info).  Overføring av driftsmidler til egenfinansiering av investeringer var i tråd med justert budsjett på kr 920 000. Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 14,7 mill. per 31.12.2018.

LinjeNetto driftsresultat og årsresultat - driftsregnskapetRegnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2017
1Netto driftsresultat -12 0161 660-13 676724 %7 984
2Bruk av tidligere års mindreforbruk-----14 098
3Bruk av disposisjonsfond-8 657-7 908-749109 %-8 663
4Bruk av bundne fond-4 927-2 338-2 589211 %-1 356
5Sum bruk av avsetninger-13 584-10 246-3 338133 %-24 117
6Overført til investeringsregnskapet920920-100 %15
7Avsetning til disposisjonsfond8 3477 666681109 %14 542
8Avsetninger til bundne fond1 596-1 596-1 575
9Sum avsetninger10 8638 5862 277127 %16 132
10Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-14 737--14 737--
Tabell 3.9 Årsresultat 2018 - driftsregnskapet. Alle tall i hele tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)