a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.4.4 Eksterne finanstransaksjoner

Tabell 3.8 gir en oversikt over kommunens finansinntekter og -utgifter, som består av rente- og avdragsutgifter, renteinntekter, utbytte og avkastning. Summen av eksterne finanstransaksjoner utgjør en mindreutgift på kr 0,09 mill. mot justert budsjett 2018.

LinjeEksterne finanstransaksjonerRegnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2017
1Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag-9 523-9 012-511105,7 %-9 466
2Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter30 69730 272425101,4 %36 282
3Sum eksterne finanstransaksjoner21 17421 260-86 26 816
Tabell 3.8 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i hele tusen.
Last ned tabelldata (Excel)

Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter ble samlet kr 0,4 mill. høyere enn budsjett, mens renteinntekter, utbytte og avdrag ble kr 0,5 mill. høyere enn budsjett. Utbytte fra Lyse AS utgjorde kr 5,75 mill. (eierandel på 1,15 %).