a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.4.2 Driftsutgifter

Linje Regnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap 2017
1Lønnsutgifter og sosiale utgifter267 192 965269 923 000-2 730 035261 722 102
2Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon40 968 65141 089 000-120 34946 122 972
3Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon49 712 76851 597 000-1 884 23244 348 577
4Overføringer21 854 72820 887 000967 72827 682 713
5Sum driftsutgifter379 729 112383 496 000-3 766 888379 876 364
Tabell 3.7 Sum driftsutgifter eksklusive avskrivninger
Last ned tabelldata (Excel)

Driftsutgiftene viser totalt sett et mindreforbruk på kr 3,8 mill. i forhold til budsjett og må sees i sammenheng med reduserte lønnskostnader på grunn av vakante stillinger grunnet kommunesammenslåingen. Dette er delvis løst gjennom økt kjøp av tjenester og økte overføringer.