a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.3.2 Investeringsinntekter

Den største regnskapsførte investeringsinntekten i 2018 som inngår i egenfinansiering av investeringene består av momskompensasjon på kr 7,2 mill. Refusjon fra fylkeskommunen utgjorde kr 1,1 mill. og bruk av ubundne investeringsfond utgjorde kr 6,9 mill. Avdrag på ansvarlig lån fra Lyse på kr 1,15 mill. inngår også i beregningen av egenfinansieringen. Egenfinansieringsgraden av brutto investeringer ble om lag 44 %. Det innebærer at 56 % av investeringene ble finansiert ved bruk av lån i 2018. Figuren 3.3 under viser forholdet mellom de ulike finansieringskildene i investeringsregnskapet.

Figur 3.3 Finansieringskilder i investeringsregnskapet