a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.2.4 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser en samlet økning i eiendelene på kr 66 mill. i 2018. Anleggsmidlene økte med kr 60 mill. som følge av aktiverte investeringer og økte pensjonsmidler. Økningen i omløpsmidler på kr 6 mill. er hovedsakelig et resultat av økte bankinnskudd. Egenkapitalen og gjelden økte med henholdsvis kr 31 mill. og kr 35 mill. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 53 % av samlet økning i langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er styrket med kr 14,2 mill. fra 2017 til 2018. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i kapittel 3.5.

Balanseregnskapet Regnskap 2018Andel 2018Regnskap 2017Andel 2017Endring 2018-2017
Anleggsmidler1 095 52187,2 %1 035 27487,0 %60 247
Omløpsmidler160 14112,8 %154 54213,0 %5 599
Sum eiendeler1 255 662100 %1 189 816100 %65 846
Egenkapital252 38720,1 %221 24418,6 %31 143
Langsiktig gjeld927 74573,9 %884 40174,3 %43 344
Kortsiktig gjeld75 5296,0 %84 1707,1 %-8 641
Sum egenkapital og gjeld1 255 662100 %1 189 816100 %65 846
      
Arbeidskapital84 612 70 372 14 240
Tabell 3.2 Balanseregnskap. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)