a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Rennesøy kommune

3.2.1 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i 2018 ble positivt med kr 12 mill. og utgjorde 2,9 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto driftsresultat var på -1,2 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn opprinnelig budsjett er høyere frie inntekter samt samlet mindreforbruk på tjenesteområdene. Tilsvarende netto driftsresultat i 2017 var kr -8 mill. (-2,0 % av driftsinntektene). Utviklingen over tid vises i figur 3.1.

Figur 3.1 Netto driftsresultat i kroner og prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) for Rennesøy kommune i årene 2014-2018.

Netto driftsresultat for alle kommuner er i 2018 på 2,5 % (foreløpige regnskapstall på kommunekasse-nivå). Til sammenligning var nivået 3,5 % i 2017 og 3,8 % i 2016 for kommunekassene.